over ons

houtakker als wandelpad

houtakker als wandelpad

De kwekerij wordt gerund door de broers Fred & Dirk. Dirk is de boomkweker en zorgt voor het reilen en zeilen op de tuin, zoals een kwekerij in Boskoop wordt genoemd.  Fred heeft door z’n jarenlange ervaring in tuinaanleg en landschapsarchitectuur een goede kijk ontwikkeld op het meest geschikte sortiment heesters. Onze kwekerij bestaat in de huidige vorm sinds 1 januari 2000. De afgelopen jaren zijn wij bezig geweest het bedrijf om te vormen van een kwekerij voor snijgroen naar een kwekerij waar ook ruim plaats is voor de teelt van heesters in de volle grond. De kwekerij ligt in een historische vaarpolder waar al eeuwen bomen woorden gekweekt. Dit is onder andere te zien aan de houtakkers waar onze kwekerij midden tussen ligt. Wij proberen op een zo natuurvriendelijk mogelijke manier te kweken met een sortiment dat past op onze vochtige veengrond. In de loop der jaren hebben we een sortiment opgebouwd dat sterk, gezond en divers is en past op het Boskoops veen. Hierdoor komen ziekten en plagen nauwelijks voor en lukt het om volledig gifvrij te kweken. De toch niet te vermijden luizen en spint worden in toom gehouden door de vogels en roofinsecten die in groten getale in onze houtakkers huizen, en natuurlijk door onze kippen. Kruiden hebben we gelukkig veel en prachtig maar waar dat nodig is houden we de kruidengroei in toom door machinaal schoffelen en maaien.

Nyssa sylvatica

Nyssa sylvatica